Uw Organisatie

Uw organisatie

Ook uw organisatie kan gebruik maken van onze unieke maatschap!

Heeft u (tijdelijk) een personeelstekort door bijv. langdurig zieken, of werknemers die met zwangerschapsverlof zijn? Heeft u tijdelijk meer personeelsinzet nodig voor het wegwerken van lange wachtlijsten? Dan kunt u gebruik maken van onze maatschap.

Maar wij doen veel meer. Zo kunnen wij eventueel ook een interim managementfunctie vervullen of lessen voor een klas verzorgen. Enkele laboranten van FleXray hebben hebben ervaring met het verzorgen van lessen op diverse scholen en opleidingen. Dus ook als u een docent op het gebied van radiodiagnostiek (denk aan anatomie, röntgentechniek, CT, MRI, Echo, enz.) nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van de laboranten van FleXray.

Wij hebben voor u als opdrachtgever enkele voordelen op een rijtje gezet, die u hebt als u de maatschap FleXray inschakelt.

De maten van FleXray zijn, behalve hun diploma’s om het beroep uit te mogen oefenen, in het bezit van:

– VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

– Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

– Lidmaatschap Kwaliteitsregister of papieren waarmee hun deskundigheid kan worden aangetoond

Alle laboranten zijn breed opgeleid en hebben jarenlange en zelfs internationale ervaring op verschillende specialisaties (CT, Angio, Echo en MRI). Een korte inwerkperiode op uw afdeling is dus in de meeste gevallen voldoende voor de laboranten om volledig mee te kunnen draaien binnen uw organisatie. Ook kunnen de laboranten na deze korte inwerkperiode eventueel meedoen met beschikbaarheidsdiensten en avond- en nachtdiensten indien dat gewenst is.

Welke laborant de arbeid verricht is afhankelijk van de behoefte aan specialisme en wordt onderling in de maatschap geregeld. In principe zijn ook afspraken te maken over een inzet voor één of bepaalde dag(en) waarop geregeld personeelstekort is.

De kosten voor onze inzet zijn concurrerend met de gespecialiseerde uitzendbureaus. En facturering van alle maten vindt plaats namens FleXray. Er is dus slechts één crediteur, wat uw crediteurenadministratie een stuk vereenvoudigt.

Wilt u meer informatie over FleXray, of heeft u specifieke personele wensen dan maken wij graag tijd voor u vrij. Contactgegevens vindt u op de contactpagina.