Echo

Corné v.d. Duyn Schouten

Corné v.d. Duyn Schouten

Oprichtende maat C

Corné zat in hetzelfde opleidingsjaar als Jos en heeft ook zijn opleiding (inservice) gedaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Na de opleiding heeft hij samen met Jos een jaar als laborant in het Dr. Horacio Oduber Hospitaal op Aruba gewerkt. Ook hij is na het Aruba-avontuur weer aangenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en heeft daar 9 jaar met plezier gewerkt. Corné is onder andere actief bezig geweest met de digitalisering als key-user van de DR-systemen. In 2007 heeft hij de post-HBO cursus echografie gevolgd en zodoende is Corné de echo-specialist binnen de maatschap FleXray.

Monique Hageman

Monique Hageman

Maat 4

Naam:
Monique Hageman- de Jonge

Functie:
Echografist /Radiodiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Juni 2015 

Specialisatie(s):
Echografie (Abdomen, MSU en Gynaecologie)

.
Algemene radiologie (Bucky)

.
Niersteenvergruizen

Interessegebied:
Musculoskeletaal
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
Opleiding tot Radiodiagnostisch laborant, Sint Clara ziekenhuis Rotterdam

.
Fontys  post HBO Echografie

.
Fontys post-HBO MRI

.
Academie van Maastricht Gynaecologische echo

Alette Willemstein

Alette Willemstein

Maat 7

Naam:
Alette Willemstein

Functie:
Radiodiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
April 2016 

Specialisatie(s):
Echografie (Abdomen, MSU)

.
Algemene radiologie (Bucky)

Interessegebied:
Musculoskeletaal
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
Inservice opleiding tot Radiodiagnostisch laborant, School voor Gezondheidszorg  Rotterdam en van Dam-Bethesda ziekenhuis/Ruwaard van Putten ziekenhuis (1991)

.
LOI  Echografie (1994)

Leon Magis

Leon Magis

Maat 8

Naam:
Léon Francois Magis

Functie:
Radiodiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Oktober 2016 

Specialisatie(s):
Echografie: General abdomen, hals, genitaal en musculoskeletaal

.
MRI (Philips systeem): Allround en Cardiaal + stress

Interessegebied:
Musculoskeletaal
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
MBRT Fontys Hoge School Eindhoven, gediplomeerd 1994

.
Musculosketaal Echografie Fontys Eindhoven, gediplomeerd 1998

.
Management van Zorgorganisaties ISBW, gediplomeerd 2002

.
MRI Emrin opleidingen, gediplomeerd 2006

.
Musculoskeletaal Echografie Emrin opleidingen, gediplomeerd 2010

.
MRI Cardiac Imaging Fontys Eindhoven, gediplomeerd 2012

Mark Harmsen

Mark Harmsen

Maat 11

Naam:
Mark Harmsen

Functie:
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Werkzaam voor Flexray sinds:
Februari 2018

Specialisatie(s):
Echografie

Interessegebied:
Abdomen, MSU, Head/Neck
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
Inholland Academy, MSU

.
Inholland Academy, Abdomen

.
Hbo MBRT (Duaal)

Inge Schilders

Inge Schilders

Maat 15

Naam:
Inge Schilders

Functie:
KNF laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Juni 2020

Specialisatie(s):
Klinische neurofysiologie

Interessegebied:
EEG, EMG,VEP,BAEP, SSEP, Duplex Carotiden en Zenuwechografie.
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
LOI opleiding voor klinische neurofysiologie

.
Echografie opleiding duplex carotiden, Hogeschool Haarlem

.
Echografie opleiding voor zenuwecho’s, Tweesteden ziekenhuis, Tilburg.

Isabelle Breton

Isabelle Breton

Maat 24

Naam:
Isabelle Breton

Functie:
MBRT

Werkzaam voor Flexray sinds:
Augustus 2021

Specialisatie(s):
Echo

Interessegebied:
Echo MSK (Gastdocent InHolland)
 

Interessegebied:
Lineaire versneller
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.
Bachelor MBRT

.
Echo

.
Stralingsdeskundige 4A/B

Esther Kroon

Esther Kroon

Maat 25

Naam:
Esther Kroon

Functie:
Radiodiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
September 2021 

Specialisatie(s):
Echografie: Abdomen en musculoskeletaal

Interessegebied:
Echografie: Alles met echo
 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

MBRT (Radiodiagnostic Technician) Opleidingscentrum UMC Utrecht, gediplomeerd 2014

Post HBO Echo Abdomen Echografie Fontys Eindhoven, gediplomeerd 2018

Post HBO Echo Musculosketaal Echografie Fontys Eindhoven, gediplomeerd 2018

Echografie Kleine Bekken Nederlandse Grafie Academie 2018

.

Petra de Boer – van Elswijk

Petra de Boer – van Elswijk

Maat 26

Naam:
Petra de Boer – van Elswijk

Functie:
RRadio- en Vaatdiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
September 2021 

Specialisatie(s):
Echografie: Abdomen en musculoskeletaal Vaat Diagnostiek

Interessegebied:
Echo (studie gedaan van de Carotiden en naar het syndroom van Raynaud AMC)
 

Aanvullende informatie:
Echo (studie gedaan van de Carotiden en naar het syndroom van Raynaud AMC)[/one_half_last] 

Opleidingen:

.

MBRT-opleiding Bachelor Fontys Hogescholen Eindhoven, gediplomeerd 2006

Medical Imaing and Radiatian Therapy, Fontys Eindhoven, 2006

Post HBO Vasculair Diagnostisch Laborant, InHolland Haarlem, gediplomeerd 2008

.

Inge van Hunnik

Inge van Hunnik

Maat 31

Naam:
Inge van Hunnik

Functie:
Echo- en Interventie Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Februari 2022

Specialisatie(s):

Interventie

Echo

Interessegebied:

Interventie

Voorraadbeheer Interventie-radiologie

 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

HBO Radiodiagnostisch Laborant (BIGRA)

HBO Echo (Hogeschool Haarlem)

Medische Beeldvormings- en bestralingsdeskundige in de mammascreening (LRCB)

Dennis van der Weck

Dennis van der Weck

Maat 34

Naam:
Dennis van der Weck

Functie:
Echo-Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Juni 2022

Specialisatie(s):

Echo

CT

Interessegebied:

Echo

 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

Radiodiagnostisch Laborant (Albeda)

Echo (Fontys Eindhoven)

Module echografie extremiteiten en nervi

Dirk Leuver

Dirk Leuver

Maat 35

Naam:
Dirk Leuver

Functie:
Echo-Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Juli 2022

Specialisatie(s):

Echo

Interessegebied:

Echografie

Klinisch redeneren

 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

HBO MBRT (Fontys Eindhoven)

Post HBO Echo Abdomen (Fontys Eindhoven)

Post HBO Echo Muskeloskeletaal (Fontys Eindhoven)

Ruud Scholten

Ruud Scholten

Maat 37

Naam:
Ruud Scholten

Functie:
Echo-Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
Augustus 2022

Specialisatie(s):

Echo

Interessegebied:

Echografie

Multidisciplinair werken

Gastdocent EMC

 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

Post HBO Specialisatie CT (CT2U)

Bijscholing Post HBO Echografie MSK (UZA)

Post HBO Echografie Abdomen, doppler duplex en msk

Radiodiagnostisch Laborant Allround, Echo en CT (EMC)

Sandra Aldendorff

Sandra Aldendorff

Maat 41

Naam:
Sandra Aldendorff

Functie:
Echografist/Radiodiagnostisch Laborant 

Werkzaam voor Flexray sinds:
April 2023 

Specialisatie(s):

Echo Abdomen, Duplex, extremiteiten en MSK.

Interessegebied:

Planning

Kennisverbreding

 

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (InHolland Haarlem)

Echografie modules Abdomen, duplex en extremiteiten (InHolland Haarlem)

Musculosketale echografie hals/pol en knie

Muskulosketale echografie van de schouder

Wouter Reintjes

Wouter Reintjes

Maat 48

Naam:
Wouter Reintjes

Functie:
Radiodiagnostisch Laborant

Werkzaam voor Flexray sinds:
December 2023 

Specialisatie(s):

Echo

Interessegebied:

MRI en Echografie

Aanvullende informatie:

Opleidingen:

.

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) ). Fontys Hogescholen, Eindhoven.

Stralingshygiëne, deskundigheidsniveau 4A/B

Post HBO Echografie. Inholland Hogeschool, Haarlem. Modules Abdomen, MSK en Duplex.

Post HBO MRI. Fontys Hogescholen, Eindhoven.